Workshop 2d en 3d straattekenen

Leer tekenen in 2D of 3D onder leiding van professionele tekenaars.
Voorwerpen uit de Gouden Eeuw fungeren als ‘model’
De hele familie kan meedoen!
https://www.facebook.com/streetpaintingdelft
INFORMATIE
Zaterdag 14 september van 12:00 tot 15:00
Locatie: Oude Delft tussen Museum Prinsenhof en Oude Kerk